Info för VT 2018

De söndagar som kommer utebli under våren är 4 Mars ( sportlovsveckan )
1 April ( påsklovs veckan) och 13 Maj ( Kristi himmelfärdshelgen) Söndag den 11 februari, kommer även utebli för Tigrar Nybörjare. ( de som kör 14.00 ) passet kl 15.00 kör som vanligt.

Vi kör fram till den 3 Juni, graderingsdatum är inte spikat ännu men återkommer så fort vi bokat med Håkan och Malin, som är våra graderingsinstruktörer.