Om TKD Tigers

TKD Tigers är en träningsform riktad till barn och designad kring många viktiga områden inom barns sociala samt psykologiska utveckling. Träningen har för avsikt att ge ert barn det bästa möjliga förutsättningar i livet.

Undervisning sker inom flera viktiga områden som främlingsagerande, mobbningshantering, säkerhet vid nödsituationer, hälsosam livsstil mm.

TKD Tigers huvudsyfte är att utrusta barn med bra kunskap och erfarenheter som kan hjälpa dem i problematiska och farliga situationer. Ni kommer under träningen märka att detta görs genom lek och bus, rollspel och diskussioner som yngre barn lätt förstår.

Välkommen till en unik möjlighet för ditt barn!

TKD Tigers™ är ett professionellt och framgångsrikt kampsportskoncept för barn 4 – 7år. I denna utvecklingsålder kan barn lära sig fantastiska saker genom förebilder.

Träningskonceptet bygger på fem viktiga livsteman

  • Främlingsagerande
  • Mobbningshantering
  • Lagarbete & ledarskap
  • Nödfallsagerande brand-, vatten och väg säkerhet
  • Träning & hälsa

Dessa teman är balanserade med enkla försvarstekniker från Taekwon-Do träningen plus vanlig motorikträning. Barnen lär sig också våra viktiga grundprinciper artighet, ärlighet, uthållighet, självkontroll och okuvlig anda (att aldrig ge upp).

Under terminen så testas barnens kunskaper i livsteman, Taekwon-Do tekniker och grundprinciperna. Detta belönas med märken och grader vilket gör att barnen hela tiden blir motiverade i sin träning.

När barnen fyllt 8 år fortsätter de flesta i vår barngrupp för 8-12 åringar.

Graderingar: Ordning på graderingar nedan och vilken TKD grad de får när de fyllt 8 år och går in i barngruppen.

Tigergrad            Barn (Taekwon-Do grad)
gult streck              nybörjare barn
grönt streck           10kup-1
blått streck            10kup-2
rött streck               9kup-1
svart streck            9kup-2